VII MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK POD PATERONATEM WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA

Liczba odwiedzających: 387

ORGANIZATORZY I CEL PRZEGLĄDU

 

1.     Organizatorem przeglądu kolęd i pastorałek jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku w Józefowie.

2.     Celem konkursu jest:

- popularyzacja tradycyjnych, polskich kolęd i pastorałek, w środowisku dzieci i młodzieży,

- ożywienie amatorskiego ruchu artystycznego,

- promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,

- promowanie młodych talentów.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG I PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK

 

1.     W konkursie mogą brać udział soliści- reprezentanci szkół

2.     Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach wiekowych:

- oddziały przedszkolne (5-6 latki)

- uczniowie szkół podstawowych (klasy 1- 3)

- uczniowie szkół podstawowych (klasy 4- 6)

- uczniowie szkoły podstawowej (klasy 7- 8)

3.     Szkoły zgłaszające podopiecznych prosimy o wytypowanie maksymalnie 3 osób z danej kategorii wiekowej.

4.     Solistom nie mogą towarzyszyć chórki.

5.     Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przesłania podpisanego regulaminu, karty zgłoszeń oraz zgody na udostępnienie wizerunku.

6.     Kolędy muszą być starannie dobrane pod względem tekstów.

7.     Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie uczestników przyjmując następujące kryteria oceny:

- warunki głosowe,

- muzykalność,

- dobór repertuaru,

- interpretacja,

- dykcja,

- ogólny wyraz artystyczny.

8.     Podpisany regulamin, karty zgłoszeń ( załącznik nr 1 do regulaminu)

oraz zgoda na udostępnienie wizerunku ( załącznik nr 2 do regulaminu)

należy przesłać na:

- adres mailowy szkoły: pgwj@op.pl

w nieprzekraczalnym terminie do 1 GRUDNIA 2022r. (decyduje data wpływu).

9.     Przesłuchania i finał konkursu odbędzie się 9 grudnia 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku. Komisja po przesłuchaniu uczestników wytypuje zwycięzców w każdej kategorii wiekowej.

10.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 grudnia 2022r.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

1.     Finał konkursu odbędzie się  9 grudnia 2022r.

2.     Komisja po przesłuchaniu wszystkich uczestników wytypuje zwycięzców.

3.     Komisja w składzie: Elwira Sobólska- organizator konkursu, Izabela Głowacka- nauczyciel muzyki i przedstawiciel Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce.

4.     W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych.

5.     Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, nagród i terminów z przyczyn niezależnych od organizatorów.

6.     Nagrody i dyplomy zostaną rozdane w dniu finału 9 GRUDNIA 2022r.

7.     Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu p. Elwiry Sobólskiej

tel. 600 290780 lub Sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku w Józefowie tel. 29 757 93 04

 

Regulamin został przygotowany przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku.

 

 Józefów, dnia 2 listopada 2022r.