Kontakt

Liczba odwiedzających: 3863

Telefon: (29)757-80-18 (kancelaria szkoły)
Telefon komórkowy: 515-788-561
e-mail: dyrektor@spww.dabrowka.net.pl
spwszebory@dabrowka.net.pl

Szanowni Państwo
W Publicznej Szkole Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach wnoszący skargi przyjmowani są przez:
a) dyrektora szkoły,
b) osobę upoważnioną przez dyrektora szkoły.


Sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach
przyjmuje interesantów w:
Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 8.00-16.00
Środa 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00
Piątek 8.00-16.00