Ogólnopolski konkurs pt. "Dobry obywatel"

Liczba odwiedzających: 379

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza uczniów klas I-VIII wszystkich szkół podstawowych do udziału w konkursie poświęconym edukacji obywatelskiej. Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody!

 
Zadaniem konkursowym, które chcemy w tym roku zaproponować dzieciom i młodzieży, jest wykonanie autorskiej gry (lub quizu). Praca powinna mieć charakter edukacyjny w zakresie edukacji obywatelskiej. Można ją wykonać w jednej z dwóch technik do wyboru: tradycyjna praca plastyczna lub z wykorzystaniem narzędzi technologicznych (np. gra wideo). Przewidziano dwie kategorie wiekowe: klasy I-III i IV-VIII. Na laureatów każdej z kategorii czekają nagrody rzeczowe o wartości: do 1000 zł (I miejsce), do 700 zł (II miejsce), do 500 zł (III miejsce) i po dwa wyróżnienia do 350 zł.

Edukacja obywatelska powinna zaczynać się jak najwcześniej i przy różnych okazjach i nawiązywać do szeroko rozumianego patriotyzmu, także tego codziennego. Dzięki temu młodzi ludzie częściej włączają się w rozmaite aktywności na rzecz społeczności, stając się w swoim najbliższym otoczeniu ambasadorami działań i zachowań obywatelskich. W ten sposób kształtujemy świadome, zaangażowane i odpowiedzialne społeczeństwo, w którym jednostki znają i rozumieją swoje prawa i obowiązki.

Dlatego też głównym celem naszego konkursu jest zachęcenie nauczycieli, rodziców, opiekunów, dzieci i młodzież do rozmów o Polsce, patriotyzmie oraz o polskich tradycjach i zwyczajach. Poprzez zabawę będziemy przygotowywać młodych ludzi do aktywnego, konstruktywnego udziału w życiu społecznym i obywatelskim.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Prace konkursowe przyjmowane są indywidualnie, a każdy uczestnik może zgłosić się do konkursu tylko raz. Zgłoszenie, w imieniu uczestnika, musi przesłać nauczyciel lub dyrektor szkoły. Prace będą oceniane jednoetapowo, w oparciu o następujące kryteria: spełnienie wymogów formalnych (warunek konieczny); potencjał edukacyjny pracy konkursowej; oryginalność / kreatywność pomysłu; zgodność z tematem; walory estetyczne.

Chcielibyście stworzyć w ramach konkursu grę wideo, a nie wiecie jak? Mamy dla Was bezpłatny wideo kurs z podstaw tworzenia gier wideo, stworzony przez Patrona naszego konkursu - Fundację IndieGames.

Harmonogram konkursu:

12 października 2022 r. – ogłoszenie konkursu;
12 października – 13 listopada 2022 r. – czas na nadsyłanie prac konkursowych;
21 listopada – 2 grudnia 2022 r. – ocena zgłoszonych prac;
5 grudnia 2022 r. – ogłoszenie wyników i rozesłanie do Laureatów zaproszeń na Galę Wręczenia Nagród;
13 grudnia 2022 r. – uroczyste wręczenie nagród w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki, GovTech Polska, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych oraz Fundacji Indie Games Polska.