Program WF z AWF "Sport Kluby"

Liczba odwiedzających: 2306

Sport Kluby to kompleksowy programu wsparcia uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po pandemii.

Cele Sport Klubów:

- przygotowanie programu zajęć aktywizujących dzieci i młodzież szkolną oraz wdrożenie dodatkowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, które umożliwiają poprawę kondycji fizycznej po okresie hipokinezji, izolacji społecznej i przeciwdziałanie skutkom zdrowotnym COVID-19 w czasie epidemii SARS-CoV-2;
- przeprowadzenie diagnozy wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej, stanowiącej podstawę do przygotowania analizy i rekomendacji dla MEiN dla dalszych działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej uczniów.

W naszej szkole program realizowany jest w klasach I-III oraz IV-VI (godzina lub dwie tygodniowo). Za prowadzenie zajęć w ramach Sport Klubów w roku szkolnym 2023/2024 odpowiedzialni są nauczyciele uczący w naszej szkole: Tomasz Domański, Ewa Szczotka oraz Renata Szczapa.