Program "Szklanka mleka"

Liczba odwiedzających: 2264

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do „Programu dla szkół”, który jest kontynuacją programu „Szklanka mleka” realizowanego w ubiegłych latach.

„Program dla szkół” skierowany jest do dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. dzieci klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I – II ogólnokształcących szkół baletowych. Celem „Programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

W ramach programu mleko i przetwory mleczne będą udostępniane uczniom naszej szkoły w roku szkolnym 2021/2022 – w I semestrze od 20.09.2021 r. do 14.01.2022 r. – w II semestrze od 14.02.2022 r. do 24.06.2022 r.

Więcej informacji o programie można znaleźć pod adresem https://www.programdlaszkol.org/.