Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole

Data: 17.03.2024 r., godz. 09.48    84
Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w organizację akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu” i tradycyjnie jak co roku wzięli w niej udział wszyscy nauczyciele i uczniowie.

Dzień Bezpiecznego Internetu – to akcja organizowana od 2004 roku w całej Europie. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W tym roku szkolnym Dzień Bezpiecznego Internetu przypadł na 6 lutego, ale wszelkie działania i projekty mogły być realizowane do końca marca.

W akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu” w roku 2024 wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Akcja głównie miała formę zajęć edukacyjnych przeprowadzonych we wszystkich klasach.

W klasach 1-3 zajęcia poprowadziły wychowawczynie, które na co dzień prowadzą z dziećmi  również zajęcia komputerowe. Były one poświęcone problemowi bezpiecznego poruszania się przez dzieci w Internecie, unikaniu wszelkich zagrożeń w wirtualnym świecie oraz możliwościom współpracy, jakie oferuje sieć. Dodatkowo w każdej sali lekcyjnej dzieci przygotowały gazetkę poświęconą ww. tematyce.

W klasach 4 – 8 zajęcia przeprowadził nauczyciel informatyki na lekcjach informatyki oraz wychowawczynie i wychowawcy na godzinach wychowawczych. Tutaj tematyka zajęć nawiązywała do motywu przewodniego tegorocznej akcji, czyli była poświęcona zagadnieniu bezpieczeństwa oraz współdziałania i współpracy w sieci, a także dbaniu o swój wizerunek i  rozważnemu korzystaniu z portali społecznościowych.

Podczas  zajęć wykorzystano materiały udostępnione przez organizatorów akcji DBI: instytut badawczy NASK oraz Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę”.

 

T. Rurarz