"SZKOŁA TO NASZ WSPÓLNY DOM..."

- J. W. Dawid -

Dane teleadresowe

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach

Wszebory, ul. Trakt Napoleoński 45, 05-252 Dąbrówka
tel: (29) 757-80-18
kom. 515-788-561 - sekretariat
e-mail: dyrektor@spwszebory.edu.pl, sekretariat@spwszebory.edu.pl
www: http://spww.dabrowka.net.pl, http://spwszebory.edu.pl

Dyrektor - Małgorzata Szczepanik, tel: 515-788-563

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Grafiki nie posiadają alternatywnych treści w postaci tekstu
 • Brak wersji kontrastowych
 • Brak powiększenia czcionki
 • Nieprawidłowa struktura nagłówków

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach
 • Adres: Wszebory, ul. Trakt Napoleoński 45, 05-252 Dąbrówka
 • E-mail: dyrektor@spwszebory.edu.pl
 • Telefon: 297578018

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku szkoły znajduje się od ul. Trakt Napoleoński. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Szkoła nie posiada toalety przystosowanej do osób niepełnosprawnych. Budynek jest ogrodzony, na terenie szkoły znajdują sie miejsca parkingowe przeznaczone dla pracowników i rodziców. Brak oznakowania miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.Wszystkie pomieszczenia szkoły znajdują się na jednej kondygnacji. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mają możliwośc skontaktowania się z Publiczną Szkołą Podstawową im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach w następujący sposob: napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach,
ul.Trakt Napoleoński 45, 05-252 Dąbrówka, wysłać maila na adres: sekretariat@spwszebory.edu.pl, skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem telefonu 297578018. 


Statystyka strony

Strona oglądana: 690 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 29.09.2020 r., godz. 14.03
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 29.09.2020 r., godz. 14.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.09.2020 r., godz. 14.05Adam PodemskiEdycja strony
29.09.2020 r., godz. 14.03Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa we Wszeborach
Zawartość merytoryczna: Szkoła Podstawowa we Wszeborach, e-mail: spwszebory@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 grudnia 2010 r.