rok szkolny 2019/2020

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2019/2020


Nauczyciele dyplomowani:

Małgorzata Szczepanik – dyrektor szkoły – pedagogika wczesnoszkolna, przyroda, biologia, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika, pedagogika korekcyjno – kompensacyjna i logopedia szkolna, edukacja dla bezpieczeństwa
Hanna Sobczak - wychowanie fizyczne, informatyka i technologia informacyjna, matematyka, wychowanie do życia w rodzinie, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą
Renata Szczapa - pedagogika wczesnoszkolna, muzyka, plastyka
Ewa Szczotka - pedagogika wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, technika
Marzanna Polkowska – filologia polska, historia i społeczeństwo, oligofrenopedagogika, pedagogika korekcyjno – kompensacyjna i logopedia szkolna
Marianna Sadowska – edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika
Paweł Roguski - filologia angielska, oligofrenopedagogika
Anna Osik - pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, logopedia, pedagogika terapeutyczna i rewalidacyjna, oligofrenopedagogika
Emilia Rasińska – fizyka , chemia, oligofrenopedagogika
Monika Rossa – geografia, przyroda
Grażyna Kaszuba – teologia – specjalność katechetyczna
Iwona Waliszewska - filologia polska, bibliotekoznawstwo, historia
Bożena Pszczółkowska - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - nauczanie zintegrowane, pedagogika korekcyjno – kompensacyjna i logopedia szkolna, oligofrenopedagogika
Tomasz Rurarz – historia, informatyka, wychowanie fizyczne
Ryszard Nierubca - język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna, plastyka

Nauczyciele mianowani:
Ewa Wójcik – pedagogika opiekuńcza, oligofrenopedagogika
Joanna Wójcik – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna; muzyka, bibliotekoznawstwoNauczyciele kontraktowi:
Katarzyna Sowińska – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika,
Tomasz Domański – wychowanie fizyczne,
Beata Wyka – Lancholc – pedagogika opiekuńcza i pedagogika resocjalizacyjna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, socjoterapia, fizyka, matematyka
Olga Zdanowicz – Piotrowska - pedagogika rewalidacyjna, pedagogika socjalna z resocjalizacją,
edukacja i rewalidacja dzieci z niepełnosprawnością (oligofrenopedagogika),
tytuł terapeuty- w zakresie :Teorii integracji sensorycznej w diagnozie i terapii z dzieci
z dysfunkcjami rozwojowymi”, surdopedagogikaNauczyciele stażyści:

Katarzyna Gawrońska– psychologia kliniczna
Dorota Czyżak – edukacja wczesnoszkolna

Statystyka strony

Strona oglądana: 389 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Paweł Roguski, data: 01.09.2019 r., godz. 10.44
Ostatnia aktualizacja:Paweł Roguski, data: 01.09.2019 r., godz. 10.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.09.2019 r., godz. 10.44Paweł RoguskiDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa we Wszeborach
Zawartość merytoryczna: Szkoła Podstawowa we Wszeborach, e-mail: spwszebory@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 grudnia 2010 r.