Bilans za 2018 rok

(Zam: 10.05.2019 r., godz. 14.03)
publikacja sprawozdania finansowego
Informujemy, ze zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach
sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został
opublikowany w Biuletynie Informacji Gminy Dąbrówka:
http://www.bip.dabrowka.net.pl/index.php?cmd=zawartosc
http://www.bip.dabrowka.net.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=8016&opt=pokaz&id=8016

Statystyka strony

Strona oglądana: 121 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Iwona Waliszewska, data: 10.05.2019 r., godz. 14.03
Wprowadził:Iwona Waliszewska-Bulik, data: 10.05.2019 r., godz. 14.03
Ostatnia aktualizacja:Iwona Waliszewska-Bulik, data: 10.05.2019 r., godz. 14.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.05.2019 r., godz. 14.03Iwona Waliszewska-BulikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa we Wszeborach
Zawartość merytoryczna: Szkoła Podstawowa we Wszeborach, e-mail: spwszebory@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 grudnia 2010 r.