Działania Szkolnego Koła Wolontariatu

Data: 28.01.2023 r., godz. 21.37    551
Wraz z zakończeniem pierwszego semestru nadszedł czas na podsumowanie działań Szkolnego Koła Wolontariatu.

Z początkiem roku szkolnego chęć uczestnictwa w pracach Wolontariatu zadeklarowało aż 64 uczniów. Pod kierunkiem opiekunek p. Katarzyny Sowińskiej i p. Małgorzaty Kostruskiej uczniowie wzięli udział w następujących akcjach:

 

• Sprzątanie terenu wokół szkoły;

• Pomoc w organizacji uroczystości otwarcia ścieżki edukacyjnej;

• „Przerwa na czytanie”;

• „Pomóż dzikom wrócić do lasu” – pogadanka edukacyjna;

• „Pomóż dzikom wrócić do lasu” – zbieranie żołędzi;

• Pomoc w przygotowaniu dekoracji na dyskotekę;

• Prowadzenie dyskoteki andrzejkowej;

• Zbiórka i dostarczenie karmy do schroniska w Kruszu „Fundacja Znajdki”;

• „Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych” - przygotowanie prac na gazetkę tematyczną;

• Udział w konkursie „Logo Wolontariatu”;

• Przygotowanie gazetki na temat życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida;

• Zbiórka dla rodziny w trudnej sytuacji życiowej;

• Przygotowanie sali, pakowanie stroików na kiermasz bożonarodzeniowy;

• Kiermasz świąteczny;

• Dostarczenie kartek świątecznych;

• Kółko czytelnicze “Pół godziny” ;

• Dyżury podczas przerw.

 

Za pracę na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej serdecznie dziękujemy Wolontariuszom, a także wszystkim osobom wspierającym nasze akcje!