„AKTYWNI BŁĘKITNI - Szkoła przyjazna wodzie

Data: 28.01.2024 r., godz. 20.42    183
W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klasy pierwszej przystąpili do realizacji programu edukacyjnego „AKTYWNI BŁĘKITNI - Szkoła przyjazna wodzie”, którego organizatorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Głównym celem programu jest systematyczna organizacja działań zmierzających do nabycia umiejętności racjonalnego gospodarowania zasobami wody i bezpiecznego z niej korzystania, promowanie postaw proekologicznych i uświadomienie uczniów, jak ważną rolę odgrywa woda w ich życiu. W ramach realizacji programu 10 stycznia uczniowie uczestniczyli w warsztatach z eksperymentów wodnych.