Życzenia świąteczne

Data: 23.12.2023 r., godz. 23.10    239
Pięknych, rodzinnych Świąt, niespiesznych rozmów przy wigilijnym stole, uśmiechu, który zapewnia o miłości oraz spełnienia marzeń i spokojnej codzienności w nowym roku, życzy Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach.

Świe­ci­ła gwiaz­da na nie­bie,

Srebr­na i sta­ro­świec­ka,

Świe­ci­ła wi­gi­lij­nie,

Każ­dy zna ją od dziec­ka.

Zwi­sa­ły z niej z wy­so­ka

Dłu­gie, błysz­czą­ce pro­mie­nie

A każ­dy pro­mień to było

Jed­no świą­tecz­ne ży­cze­nie.

 

Leopold Staff Gwiazda