Otwarcie nowego skrzydła szkoły

Data: 21.12.2023 r., godz. 21.29    413
15 grudnia 2023 roku stanie się ważną datą dla Społeczności naszej szkoły. Tego dnia w świątecznej atmosferze, w czasie pierwszego po okresie pandemii spotkania wigilijnego dokonano uroczystego otwarcia nowego skrzydła szkoły.

Rok szkolny 2023/2024 rozpoczęliśmy w odmienionym, przestronnym budynku. Dobudowano nowe skrzydło z trzema salami lekcyjnymi, kuchnią, stołówką, gabinetami pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
i pielęgniarki szkolnej, łazienkami oraz zmodernizowanym pomieszczeniem oddziału przedszkolnego. Zmieniono przeznaczenia wielu pomieszczeń, dzięki czemu powstały szatnie dla uczniów, piękny przestronny hol z wyjściem na patio. Została wykonana także termomodernizacja dotychczasowego budynku, który jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Słoneczne wrześniowe przerwy międzylekcyjnie spędzaliśmy na pięknym patio.  
Za ten prawdziwie świąteczny prezent postanowiliśmy podziękować naszym Mikołajom, bez których spełnienie naszego marzenia nie byłoby możliwe. Dzięki zaangażowaniu i poświęceniu wielu osób szkoła nie tylko powstała, została doposażona, ale również pięknie zagospodarowano teren wokół budynku i odnowiono plac zabaw. 
Uroczystość rozpoczęliśmy część oficjalną, z towarzyszeniem Pocztu Sztandarowego i wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego oraz hymnu szkoły. Licznie przybyłych Gości powitała pani Małgorzata Szczepanik, dyrektor naszej szkoły. Punktem kulminacyjnym tej części było poświęcenie nowej części szkoły przez księdza Andrzeja Piotrowskiego, proboszcza parafii w Dąbrówce oraz przecięcie wstęgi przez Pana Radosława Korzeniewskiego, Wójta Gminy Dąbrówka; Pana Sławomira Rosa, przewodniczącego Rady Gminy Dąbrówka; Panią Helenę Kuśkowską, wiceprzewodniczącą Rady Gminy Dąbrówka; Panią Dorotę Skrzypek, Pierwszą Mazowiecką Wicekurator Oświaty; Panią Małgorzatę Szczepanik, dyrektor naszej szkoły; Panią Martę Rzępołuch, przewodniczącą Rady Rodziców; Gabrysię Malinowską, przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego oraz Panią Wandę Hrynkiewicz, przedstawicielkę pracowników szkoły.  
Po powrocie delegacji pani Małgorzata Szczepanik podziękowała wszystkim tym, bez których rozbudowa szkoły byłaby niemożliwa. Wójtowi Gminy p. Radosławowi Korzeniewskiemu i p. Agnieszce Gryglas Zastępcy Wójta Gminy za przychylność, wsparcie, za wiarę w konieczność tej inwestycji i jej realizację. Panu  Sławomirowi Rosa Przewodniczącemu Rady Gminy, Pani Helenie Kuśkowskiej Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Dąbrówka, Pani Dorocie Skrzypek I Wicekurator Mazowieckiego Kuratorium, Pani Projektant - Katarzynie Białek, kierownikowi inwestycji Panu Mirosławowi Zajdenc, Panu Jarosławowi Maliszewskiemu, realizatorowi projektu oraz na Panu Rafałowi Roguskiemu i wszystkim pracownikom Referatu Inwestycji i Rozwoju – Panu Ireneuszowi Zielińskiemu, Panie Annie Ciszewskiej i Panu Tomaszowi Sawickiemu, Księdzu Andrzejowi Piotrowskiemu oraz Darczyńcom Panu Jarosławowi Karpińskiemu - WOD-BUT, Panu Sławomirowi Banaś, Państwu Martynie i Piotrowi Malinowskim - Biuro Rachunkowe, Panu Stanisławowi Kryśkiewicz - EL – DOM, Pani Krystynie Banasiak - CUKIERNIA TROJANKA; Państwu Elżbiecie i Jerzemu Wójcik - Zakład Kamieniarski, Państwu Annie i Mariuszowi Ciszewskim, Państwu Dorocie i Wojciechowi Wróbel, Państwu Marcie i Adamowi Wawryło, Państwu Magdalenie i Pawłowi Szydlik, Państwu Urszuli i Grzegorzowi Sobczak, Państwu Dorocie i Mariuszowi Czyżak, Państwu Sylwi i Andrzejowi Kobza, Państwu Ewelinie i Hubertowi Rakowskim, Państwu Edycie i Albertowi Rosa, Państwu Joannie i Mariuszowi Banasiak - Motor Service, Państwa Wioletcie i Jakubowi Koperskim, Państwu Marcie i Piotrowi Krzyżanowskim. 
Po przemówieniach Gości przenieśliśmy się “pod dach tkliwej kolędy, gdzie Bóg rodzi się w człowieku”. Przy znanych kolędach i świątecznych piosenkach, pięknie zaśpiewanych przez uczniów ze szkolnego koła wokalnego, słuchaliśmy recytacji utworów poetyckich, budujących nastrój naszego spotkania wigilijnego. Wzruszająca pieśń Noel z towarzyszeniem małych tancerzy z klas I i II w tańcu aniołków stała się preludium do wprowadzenia na scenę Maryi z Dzieciątkiem Jezus, Józefa oraz trzech Pastuszków. Zaś przy dźwiękach kolędy “Wśród nocnej ciszy” pojawił się Chłopiec, którego przejmująca rozmowa z “Głosem” Jezusa stała się momentem refleksji o symbolicznym wymiarze co roku obchodzonych Świąt Bożego Narodzenia.  
Po pięknych poetyckich życzeniach z wiersza księdza Jana Twardowskiego “Pomódlmy się w Noc Betlejemską”, dziewczynka z przedszkola zapytała Panią Dyrektor: “Podzielić się opłatkiem, powiedz mi co to znaczy?”, by usłyszeć “To znaczy, dobrze życzyć innym i wszystko im przebaczyć”. Ten krótki dialog był pięknym sygnałem dla wychowawców klas, by opłatki, które wcześniej na stole postawił Aniołek z zerówki, “podzielić” między wszystkich z naszej szkolnej społeczności oraz Gości, którzy uświetnili swoją obecnością otwarcie nowej części szkoły oraz wzięli udział w naszej muzyczno-poetyckiej wigilii. 
Tak właśnie zaczęły spełniać się słowa Naszej Pani Dyrektor, która w przemówieniu powiedziała “Szkoła jest jednym z najważniejszych etapów w życiu każdego młodego człowieka. Kształtuje charakter, to w niej znajdujemy prawdziwych przyjaciół. Otwiera dla nas tysiące dróg i pomaga wybrać jedną, po której możemy dojść do celu. Jesteśmy dumni, że wreszcie możemy realizować nasze plany i marzenia w pięknej szkole. Otworzyliśmy nowy rozdział wspólnego szkolnego życia. To nasz czas, to ten moment, by tworzyć nowe wspomnienia, budować atmosferę, tchnąć ducha w to miejsce”.