Historia

Liczba odwiedzających: 403

Historia szkoły
1948r. - Szkoła rozpoczyna swą działalność pod kierownictwem pani Adeli Goszczyńskiej.
1963-1973 - Funkcję kierownika szkoły pełni pan Mieczysław Wawryło.
1965-1966 - Powstaje murowany budynek szkoły.
1972r. - Szkoła zyskuje telefoniczną łączność ze światem.
1973-1998 - Funkcję dyrektora szkoły pełni pan Kazimierz Nowak.
1977r. - Podłączenie centralnego ogrzewania i instalacji wodnej.
1990r. - Z holu szkolnego powstają dwie sale lekcyjne.
1992r. - Powstają łazienki wewnątrz szkoły.
1997r. - Wymiana więźby dachowej.
1999r. - Funkcję dyrektora obejmuje pani Małgorzata Szczepanik
1999r. - Początek ery komputerowej - szkoła zostaje wyposażona w nowe komputery.
1999r. - Przebudowane zostaje wejście do szkoły.
2000r. - Przebudowa kotłowni z węglowej na gazową.
2001r. - Założenie instalacji odgromowej.
2002r. - Ułożenie kostki przed szkołą.
2002r. (wrzesień) - Przystąpienie do akcji "Szkoła z klasą" organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.
2003r. - Wymiana stolarki okiennej.
10 października 2003r. - Szkoła otrzymuje tytuł "Szkoła z klasą"
2004r. - Wymiana podłóg, remont sali oddziału przedszkolnego i jadalni.
2005r. - Wymiana instalacji elektrycznej oraz ogrodzenia od strony północnej i zachodniej.
2006r. (kwiecień) - Rozpoczęcie budowy hali sportowej.
2006r. - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania.
2006r. (grudzień) - Uroczyste otwarcie hali sportowej.
2007r. (19 maja) - Festyn rodzinny Wszebory 2007. Uczniowie poszczególnych klas zaprezentowali wyniki prac badawczych w ramach projektu edukacyjnego: "Wybieramy patrona naszej szkoły". W drodze demokratycznych wyborów wyłoniono patrona szkoły. Została nim Adela Goszczyńska - założycielka szkoły.
2007r. (czerwiec) - Szkoła otrzymuje pracownię internetową.
2007r. (październik) - Zakup działki z przeznaczeniem na boisko.
14 maja 2008r. - Uroczystość nadania szkole imienia Adeli Goszczyńskiej.
2008r. - Remont sali gimnastycznej i korytarza szkolnego.
6 grudnia 2008r. - Oddanie do użytku wielofunkcyjnego boiska sportowego.
2009r. - Wykonanie ogrodzenia placu szkoły od strony zachodniej.
2009r. - Zagospodarowanie placu zabaw.
2010r. - Remont sali lekcyjnej i pomieszczeń socjalnych.
2011r.- Remont sali lekcyjnej ( obecnej kl.VI).
2011r. - Wykonanie ogrodzenia szkolnego od strony wschodniej.
2011r. - Wyposażenie w sprzęt multimedialny.
2012r. – Remont sali lekcyjnej (obecnie kl. VI) oraz jej doposażenie w meble szkolne- szafki
dla uczniów).
2012r. – Zakup mebli szkolnych do stołówki/świetlicy szkolnej.
2012r. – Wykonanie ogrodzenia placu szkoły od strony południowej.
2013r. – Remont sali lekcyjnej (obecnie kl. III).
2013r. – Zakup telewizora, odtwarzacza DVD oraz szafek dla uczniów (obecnie kl. IV).
2013 r. – remont sal lekcyjnej nr 2
2013 r. – zakup tablicy multimedialnej
2014 r. – rozbudowa placu zabaw we współpracy z Rodzicami,
2014 r. - malowanie korytarza szkolnego i trzech sal lekcyjnych,
2014 r. – wymiana pokrycia dachu – część 1