Kadra pedagogiczna

Liczba odwiedzających: 506

W roku szkolnym 2021/2022 opiekę świetlicową sprawują: 

Dorota Ślesicka - Czyżak,
Anna Musielik,
Małgorzata Kostruska,
Grażyna Kaszuba.