Stypendia szkolne w gminie Dąbrówka w roku szkolnym 2022/2023

Data: 06.09.2022 r., godz. 22.02    207
Informacja na temat pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrówka.